WeiDex – Децентрализирана борса
28.12.2020
Dynamics Trans
28.12.2020
 
 
БРАНДИРАНЕ, УЕБ ДИЗАЙН, ДИГИТАЛНО

DealerBox

Клиент - Intelligent System
DealerBox е автомобилна система за управление на дребно, която позволява на всички в предприятието да взимат бързи, информирани и креативни бизнес решения. Тяхната корпоративна идентичност е наше дело. Тя включва брандбук (лого и пиктограми), каталог, корпоративна и маркетингова презентации.


Посети сайта